Vi vill informera dig om att vi förbättrar hanteringen av person och företagsuppgifter i enlighet med den högre standarden enligt GDPR.

Det är för oss på MODULINE INREDNINGS AB viktigt att ni känner Er trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi behandlar era Företags och personuppgifter enbart för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot Er och vi behandlar inte fler företags och personuppgifter an vad som behövs för våra ändamål.

De Företags och personuppgifter vi behandlar är:
Företagsnamn, Kontaktperson, organisationsnummer,
Adresser och e-post adress till företaget och kontakt personen.
Telefon nummer till företaget och till kontaktperson.

Vi behandlar dessa uppgifter i vårt kundregister och i vårt ekonomisystem.
Vi använder oss av Er e-post adress och företagsadress i samband med kampanj-nyhetsblad och annan marknadsföring
Du har rätt att begära registerutdrag för att kontrollera vilken information som vi har registrerat om Er, samt möjlighet att stoppa den. Skicka en förfrågan till info@moduline.se
Du kan när du vill tacka nej till vidare kommunikation från oss, det gör du genom att skicka in en anmodan till: info@moduline.se

Vänligen kontakta oss om du vill göra en förändring eller veta hur vi jobbar med informationen
Kontakta oss på info@moduline.se


Vänliga Hälsningar


MODULINE INREDNINGS AB